Venture partner: RIO-KAPITAL LLC

No. of reg. cert. of venture partner: № 12042
Address (location) of venture partner: 115580, Russia, Moscow, 44th km, build. 1
Contact data / contact individual:
Tel.: +7 (495) 221-7773,
Tel.: +7 (915) 305-2200,
Fax: +7 (495) 424-1233,
capital@riogroup.ruVenue: