Venture partner: Venova LLC

No. of reg. cert. of venture partner: № 15002
Address (location) of venture partner: 123458, Russia, Moscow, Tallinskaya St., build. 9, block 3
Contact data / contact individual:
Tel.: +7 (916) 324-9329,
Tel.: +7 (910) 454-6349,
info@venova.ruVenue: